top of page
prosperhoeve2
20161207_Samengesteldekaart_Filter
20161208_Sketchupmodel_HoeveC_nieuw_kleur
DSC_0524
120531_Prosperpolder_lt

Inrichtingsplan, erfgoedbeheersplan en RUP voor Prosperpolder

Daar de Prosperpolder destijds een volledig agrarisch gebruik kende wordt het dorp sinds het sigmaplan (2009) en de vaststelling van het RUP Havenontwikkeling Linkeroever (2013) omgeven door Natuurcompensatie gebieden, die in fases worden gerealiseerd. Dit stelt het gehucht voor een enorme uitdaging. Niet alleen verandert de omgeving, ook worden de landbouwers in hun voortbestaan bedreigd door onteigening van areaal. De strategische locatie van het gehucht in de ‘nieuwe natuurlijke structuur’ en het pittoreske  karakter geven het dorp een potentie als onthaalpoort en aangename reacreatieve verblijfplek.

Begin 2016 werd Atelier Romain aangesteld als ontwerper voor de opmaak van een inrichtingsplan, Ruimtelijk UitvoeringsPlan en een Erfgoedbeheersplan voor Prosperpolder. Atelier Romain wou een gedragen inrichtingsplan opmaken en tekende hiervoor samen met Tri.zone een doordacht participatietraject uit dat enerzijds in debat trad met de bewoners tijdens de zogenaamde dorpscafés en anderzijds rechtstreeks in contact stond met de getroffen landbouwers.

De beschermde Prosperhoeve moet opnieuw een centrale rol krijgen in de Polder door het toekennen van nieuw programma (onthaalcentrum en inpolderingsmuseum). Op basis van ontwerpend onderzoek wordt onderzocht hoe hiervoor op de site nieuwe volumes kunnen worden ingepast. Bijkomend programma houdt rekening met de mobiliteit en rustig woonklimaat van het poldergehucht.

bottom of page