top of page
noun-arrow-2601665.png

Woonstudie Gent

Stad Gent wil haar woonbeleid zo effectief mogelijk afstemmen op de werkelijke woonnoden van haar bewoners. Daarom is het cruciaal te beschikken over actuele data, inzichten en prognoses over de bevolkingsevolutie in deze stad en over de woningmarkt. Met een nieuwe woonstudie die de bestaande inzichten moet actualiseren en nieuwe inzichten over de woningmarkt moet verwerven, wil de stad een antwoord bieden op de uitdagingen die spelen in de woonstad.

Atelier Romain werd samen met Endeavour aangesteld om deze nieuwe inzichten te brengen. Aan de hand van een cocreatief traject parallel aan een intensief onderzoekstraject wordt de huidige woonstad geanalyseerd vanuit de blik van de bewoners, de betrokken stadsdiensten en andere (woon)actoren.


Aan de hand van thematische verhaallijnen op stadsniveau vat het team de beschikbare thema’s samen en brengt een bevatbaar overzicht van bestaande analyses en daarop gestoeld beleid.


Vertrekkende vanuit de 25 stadswijken, worden wijkpaspoorten opgesteld die de basis vormen voor een ruimtelijke differentiatie van de verhaallijnen. Na een typologische clustering kijken we hoe de verhaallijnen landen in de 10 wijktypes.

De verhaallijnen vormen de aanleiding voor stadsbrede ambities. Deze ambities worden dan aan de hand van de wijkanalyse vertaald in een ruimtelijke ambitie die contextspecifiek kan worden uitgewerkt.

Opdrachtgever:

stad Gent

Team: 

Jaar:

2021 - 2022

Atelier Romain - Endeavour

beschrijving
bottom of page