top of page
noun-arrow-2601665.png

Vergelijkende evaluatie van realisatiegerichte gebiedswerking in Vlaanderen

Het team Atelier Romain - Voorland is aangesteld door het Departement Omgeving voor de opmaak van een vergelijkende evaluatie van realisatiegerichte gebiedswerking in Vlaanderen.

Gebiedsontwikkeling en een gebieds-gerichte aanpak worden vandaag door verschillende actoren ingezet, onder andere door het Departement Omgeving. De vorm ervan verschilt sterk per thema, invalshoek en proces. Het Departement heeft in het verleden steeds gekozen voor een gedifferentieerde aanpak en wil dit in de toekomst verderzetten. Dit onderzoek moet het Departement in staat stellen waardevolle lessen te trekken uit deze verschillende aanpakken, zowel deze in de eigen gebiedsontwikkelingsprocessen als die van andere actoren.

De opdracht vertrekt vanuit de beleidsvraag ‘hoe kunnen we in de toekomst het meest effectief vormen van realisatiegerichte gebiedswerking opzetten die inspelen op de gebiedseigen kenmerken en potenties?’ Doel van deze studie is het scherpstellen van een doeltreffende gebiedsontwikkeling en het achterhalen welke aanpak en methoden voor gebiedsontwikkeling wanneer, onder welke voorwaarden en voor wie succesvol kunnen zijn.

Om een gericht antwoord te formuleren, wordt een vergelijkende evaluatie uitgevoerd voor vijf cases, geselecteerd door het Departement Omgeving: T.OP Noordrand, T.OP Limburg, de strategische projecten de Demervallei, stadsregio Turnhout en Rekover+. De wijze van procesvoering staat hierbij centraal.

Voor elk van die cases wordt aan de hand van een analysekader de doelbereiking en effectiviteit geëvalueerd, om vervolgens op basis van een vergelijkende evaluatie conclusies te trekken voor toekomstige gebiedsontwikkeling in Vlaanderen.

Opdrachtgever:

Departement Omgeving

Team: 

Jaar:

2017 - 2018

Atelier Romain - Voorland

beschrijving
bottom of page