top of page
noun-arrow-2601665.png

Stadsvlucht vanuit Genk

Net zoals alle centrumsteden kampt Genk al jaren met een negatief intern migratiesaldo. Opvallend is wel dat dit in Genk ook geldt voor de groep van de jongvolwassenen. De atypische morfologische en socio-economische structuur van de stad maken dat de typische suburbanisatie-motieven een rol spelen, maar kunnen de stadsvlucht niet in dezelfde mate verklaren zoals dat bij andere centrumsteden wel veel meer het geval is.Atelier Romain + HaUS gaan dan ook aan de slag om de achterliggende verhuismotieven in kaart te brengen en om samen met de stad te zoeken naar mogelijke beleidspistes die hierop een antwoord kunnen bieden.

In deze eerste fase van de studie ‘stadsvlucht uit Genk’ worden relevante demografische, socio-culturele en woongegevens gebundeld om het analysekader op te bouwen. De beschikbare informatie over de Genkse context wordt verwerkt tot een omgevingsanalyse en verder ondersteund door de migratiedynamiek en het profiel van de verhuizer onder de loep te nemen.

Willen we de stadsvlucht beter begrijpen, dan moeten we naast de (klassieke) sociaal-demografische en socio-economische indicatoren ook de eigenheid van de Genkse dynamiek meenemen in de analyse. Naast de (beperkte) omgevingsanalyse wordt dus ook de migratiedynamiek onderzocht: wie verhuist er uit Genk, van waar en naar waar?

De stad Genk reikte ons gegevens aan van meer dan 12 000 verhuizers uit Genk en meer dan 10 000 verhuizers naar Genk in de afgelopen 6 jaar (2010-2015). Deze databank biedt ons een eerste inzicht over de aard van verhuisbewegingen. De emigratie, immigratie en saldi werd onderzocht, alsook sub-groeperingen op basis van leeftijd, gezinssamenstelling en woon(omgevings)kenmerken.

Om een beter inzicht te krijgen in de dynamiek van verhuisbewegingen en de sociale context die van belang zijn bij het fenomeen stadsvlucht, beroepen we ons in de volgende fase van het onderzoek op de individuele verhalen van mensen, in concreto hun woonverhalen, hun woonpad. De diepte-interviews worden ondersteund door dit analysekader.

Opdrachtgever:

stad Genk

Team: 

Jaar:

2016 - 2017

Atelier Romain - HaUS KU Leuven

beschrijving
bottom of page