top of page
noun-arrow-2601665.png

Ruimte en bedrijvigheid provincie Antwerpen

Het onderzoek vertrekt vanuit een grondige kwantitatieve analyse van de bestaande toestand en volgende twee hoofdvragen: naar welke ruimtelijke condities waren de economische activiteiten op zoek bij het vinden van een geschikte locatie? Welke ruimtelijke kwaliteiten hebben de economische activiteiten gevonden op de plaats waar ze zich uiteindelijk vestigden? Elke locatie heeft bepaalde troeven, maar ook beperkingen. Dat kan gaan over ontoereikende uitbreidingsmogelijkheden, conflicten met andere ruimtegebruikers, een gebrek aan ruimtelijke kwaliteit, enzovoort. Ook die zaken komen in de analyse van de bestaande toestand aan bod, welke inhoudelijk versterkt wordt door kwalitatieve stakeholdersanalyse aan de hand van een 10-tal interviews met bevoorrechte stakeholders. De macro-economische trends worden eveneens onderzocht.

Om het onderzoek voldoende concreet te kunnen uitvoeren wordt er gefocust op twee pilootzones, Arendonk en Boomsesteenweg. De twee pilootzones werden zo gekozen dat ze complementair aan elkaar zijn.

Vervolgens worden de verschillende types van vestigingsmilieus geïdentificeerd, op basis van de vestigingsfactoren die hen geschikt maakt voor verschillende types aan economische activiteiten. Met vestigingsfactoren worden zowel de pull-factoren als de push-factoren bedoeld. Parallel aan de definitie van de verschillende vestigingsmilieus bakenen we ook verschillende types van bedrijven af, op basis van de locatievoorwaarden en vestigingsfactoren die voor hen doorslaggevend zijn, en op basis van hun belang als ruimtevrager in de provincie Antwerpen.

De verschillende types bedrijfslocaties worden geconfronteerd met de types bedrijvigheid, er worden mogelijke combinaties gevormd. Deze match tussen locatie en activiteit wordt weergegeven in een matrix en ruimtelijk afgetoetst in drie pilootprojecten om uiteindelijk doeltreffende beleidsaanbevelingen te kunnen voorstellen.

Opdrachtgever:

provincie Antwerpen

Team: 

Jaar:

2018 - 2019

Atelier Romain - Rebel Group - LDR advocaten

beschrijving
bottom of page