top of page
noun-arrow-2601665.png

Ontwerpend onderzoek naar gezinsvriendelijk wonen - Genk

Deze opdracht bouwt verder op het onderzoek naar stadsverlaters uit Genk uitgevoerd door Atelier Romain en

KU Leuven. In dit onderzoek werden diverse stadsverlaters bevraagd over hun verhuisredenen en woonambities.

Daaruit bleek dat stadsvlucht niet de juiste interpretatie was, maar dat de meeste huishoudens die Genk verlieten

een bepaald woonproduct of woonkavel zochten tegen een bepaalde prijs en die sneller vonden buiten Genk. De vraag stelt

zich: Welke woonproducten kunnen een antwoord bieden voor deze stadsverlaters?


Door middel van ontwerpend onderzoek gaan we op zoek naar ruimtelijke mogelijkheden om kwalitatief en betaalbaar te verdichten met behoud van de eigenheid van Genk ‘wonen in het groen’. Dit met een focus op jonge gezinnen. Dit onderzoek geeft een aanzet naar gezinsvriendelijk wonen op maat van de stad Genk. We gingen hierbij op zoek naar het vertalen van woon- en woonomgevingskarakteristieken die gegeerd zijn bij jonge starters en omwille van dewelke men vaak de stad verlaat voor meer suburbaan of landelijk wonen (privacy, veiligheid, flexibiliteit, betaalbaarheid,...).


In nauw overleg met de opdrachtgever zijn hiervoor drie relevante casegebieden afgebakend in het centrum van Genk. Parallel met het ontwerpend onderzoek maakte Atelier Romain een voorbeeldenboek op. Hierin werden toepasbare referentievoorbeelden onderzocht en geïnventariseerd die dienen als best practices voor de casestudies van het onderzoek. Dit voorbeeldenboek kan gelezen worden als een samenstelling van fiches dat projecten bundelt onder verschillende categorieën.

Opdrachtgever:

stad Genk

Team: 

Jaar:

2018 - 2019

Atelier Romain

beschrijving
bottom of page