top of page
noun-arrow-2601665.png

Masterplannen Morkhoven en Noorderwijk - Herentals

Naast het ruimtelijk beleidsplan Herentals werkt het team Atelier Romain – SWECO – Endeavour ook aan een masterplan voor zowel de kern Noorderwijk als voor Morkhoven.


Morkhoven en Noorderwijk zijn twee landelijke dorpen met elk een eigen karakter. In de masterplannen werken we – met respect voor de identiteit van ieder dorp – aan een sterke, samenhangende dorpskern. We onderzoeken hoe we groene ruimte, kwaliteitsvol wonen en werken, ruimte voor zorg en een aantrekkelijk aanbod aan recreatie en gemeenschapsvoorzieningen kunnen combineren.


We stellen een duidelijke visie op die vertelt hoe de dorpen in de toekomt kunnen evolueren naar meer leefbare woonomgevingen met een versterkte dorpsidentiteit. Aan de hand van scenario-onderzoek toetsen we de haalbaarheid van de visie en zetten we in op diverse oplossingsrichtingen. Het ontwerpend onderzoek laat toe om in gesprek te gaan met verschillende betrokken actoren, waaronder uiteraard ook de bewoners van Morkhoven en Noorderwijk zelf.


Aterlier Romain en Endeavour zijn al verschillende keren ter plaatse geweest om de inrichtingsprincipes en de eerste scenario’s voor te stellen aan de bewoners. We capteerden de waardevolle hoeveelheid aan input om verder aan de slag te gaan bij het opmaken van voorkeurscenario’s.


Het beleidsplan schept hierbij een belangrijk kader waarin deze studies zich onderschrijven. Anderzijds levert het ontwerpend onderzoek voor de kernen interessante inzichten naar het beleidsplan toe. Dit zorgt voor een efficiënte wisselwerking tussen beide onderzoeken die een win-win situatie creëren.

Opdrachtgever:

Stad Herentals

Team: 

Jaar:

2021 - 2022

Atelier Romain - Endeavour - SWECO

beschrijving
bottom of page