top of page
noun-arrow-2601665.png

Kadernota West-Vlaams platteland

In opdracht van de provincie West-Vlaanderen gaan we op zoek naar de grote uitdagingen en onderliggende potenties die de toekomstige ontwikkeling in het West-Vlaamse platteland bepalen. Aan de hand van elf sleutelkwesties die zich bevinden op spanningsvelden tussen de thema’s ‘Veerkrachtig platteland’, ‘Productief platteland’ en ‘Leefbaar platteland’, koppelen we verschillende uitdagingen aan elkaar. Hieruit kunnen hefbomen ontwikkeld worden die de verschillende ruimtevragers en -gebruikers op een duurzame wijze dichter bij elkaar kunnen brengen, letterlijk.


Binnen deze opdracht staat Atelier Romain in voor het opstellen van een ‘Atlas voor het West-Vlaamse platteland’. Hierin werken we op een analytische wijze de elf sleutelkwesties uit met behulp van kaartmateriaal en cijferdata. We lichten de uitdagingen op een begrijpelijke manier toe en leggen de regionale verschillen in de provincie bloot. Vanuit de analyse wijzen we ook op transformatiekansen en quick-wins, die in een verder proces verder worden uitgewerkt tot een kadernota voor het plattelandsbeleid van de provincie.


De kadernota zal als basis dienen voor het ruimtelijk beleid op het West-Vlaamse platteland en biedt input voor de opmaak van de Lokale Omgevingsstrategieën voor drie LEADER gebieden in de provincie. Hierbij staan ILVO en IDEA in voor de procesbegeleiding.

Opdrachtgever:

Provincie West-Vlaanderen

Team: 

Jaar:

2022 - 2023

Atelier Romain - ILVO - IDEA

beschrijving
bottom of page