top of page
noun-arrow-2601665.png

Inrichtingsplan Oosterlindeveld Diest

Atelier Romain is aangesteld door de gemeente Diest om een kwalitatief inrichtings- en beeldkwaliteitsplan op te maken voor de recreatiezone Oosterlindenveld gelegen nabij de dorpskern van Schaffen. Dit in navolging van het RUP zonevreemde recreatie dat sinds 2012 van kracht is.


Het Oosterlindenveld is tot op vandaag een gefragmenteerd binnengebied. Het is een ingesloten minder waardevol agrarisch restgebied, nabij de dorpskern van Schaffen, een deelgemeente van Diest. De stad Diest ging samen met het ontwerpteam Atelier Romain op zoek naar een duidelijke invulling van het deelplan, rekening houdend met de vragen en ambities van de lokale recreanten en bewoners.


Het binnengebied kenmerkt zich door een afwisseling van kleine en grotere open ruimtes. Het is onderdeel van een ruimer compartimentenlandschap bestaande uit een afwisseling van graslanden en akkers, veelal geaccentueerd door houtkanten. De Ferrariskaart (1771-1778) toont aan dat deze houtkanten historisch nog sterker aanwezig waren in het landschap. Doorheen de jaren zijn de meeste houtkanten verdwenen. De Kaggebeek doorkruist het projectgebied aan de westzijde, maar ligt er verwaarloosd bij.


De ambitie van het ontwerpteam is het projectgebied te ontwikkelen als een lokaal recreatiePARK met aandacht voor landschappelijke inkleding en een sterke doorwaadbaarheid voor zacht verkeer. De ontwikkeling van de visie houdt maximaal rekening met de grenzen, de potenties en de draagkracht van het plangebied.


Een participatief traject en ontwerpend onderzoek resulteert in een inrichtingsplan voor de gehele site conform de

voorschriften die vervat zijn in het gemeentelijk RUP Zonevreemde recreatie.

Opdrachtgever:

stad Diest

Team: 

Jaar:

2016 - 2017

Atelier Romain

beschrijving
bottom of page