top of page
noun-arrow-2601665.png

Haalbaarheidsstudie Leunen - Geel

Het Leunenstadion te Geel kent een turbulente geschiedenis. Door het niet behalen van de licentie binnen het profvoetbal werden de werken aan een nieuwe tribune enkele jaren geleden abrupt stilgelegd. Sindsdien vormt het onafgewerkte bouwwerk een groot vraagstuk voor de voetbalclub maar evenzeer voor de gehele sportsite.


Om het stadiondossier de komende jaren verder vorm te geven en een duurzaam project te ontwikkelen werd door de stad Geel in overleg met Leunen Invest Atelier Romain aangesteld om een ontwikkelingsvisie uit te werken voor het Leunenstadion. De ontwikkelingsvisie moet duidelijkheid brengen over de ruimtelijke mogelijkheden voor de verdere evolutie van het stadion. Een belangrijke vraag daarbij is welke kansen er zijn om in de schil van het stadion ook ruimtes te voorzien die een bredere functie geven aan het stadion. Met dit ruimer aanbod aan voorzieningen wordt er gezocht naar een goede verweving tussen het stadion en de sportsite, maar eveneens met de nabijgelegen woonwijken, de onderwijsinstellingen, andere verenigingslocaties etc.. Deze ontwikkelingen moeten een stapsgewijze uitbouw van het stadion mogelijk maken.


De visie werd via een participatief proces opgebouwd die teneinde breed werd gedragen door de bevolking en andere belanghebbenden. In een latere fase zal de ontwikkelingsvisie verder vertaald worden naar een RUP.

Opdrachtgever:

Stad Geel en Leunen Invest

Team: 

Jaar:

2021 - 2022

Atelier Romain - Antea Group - Goedefroo + Goedefroo architecten

beschrijving
bottom of page