top of page
noun-arrow-2601665.png

Deelplan Sint-Gillis Brugge

In navolging van de actiepunten voor het behoud en het beheer van het werelderfgoed geformuleerd in het Managementplan Unesco-zone Brugge lanceert de stad Brugge een oproep naar een team voor de opmaak van het deelplan Sint-Gillis. Het deelplan is de derde in zijn soort, volgend na het deelplan West-Brugge en het Ezelstraatkwartier.

Het noorden van de Brugse binnenstad, voornamelijk de wijk Sint-Gillis en het Seminariekwartier, wordt tot op vandaag gekenmerkt door de aanwezigheid van vrij grootschalige bouwblokken met binnenin een sterke troef aan groene, open ruimte. Deze opportuniteit is in de wijk Sint-Gillis onder meer te danken aan de voormalige aanwezigheid van de nijverheid en de stichting van talloze grootschalige(religieuze) gebouwen zoals meerdere kloostergemeenschappen. De aanwezigheid van een hoog percentage groen en open ruimte zorgt hier voor een vrij uniek stedelijk stadslandschap.

Met de opmaak van een visie voor het stadskwartier willen we antwoord bieden op urgente klimaatuitdagingen zoals o.a. hittestress, wateroverlast en verdroging, biodiversiteit, … rekening houdend met de specifieke historische stedenbouwkundige context. We willen in dit deelplan de klimaattransitie bewerkstelligen door het lanceren van oplossingen op maat van de wijk toepasbaar binnen de specificiteit van het Brugse stadslandschap. Doorheen de opmaak van het deelplan zal dit gebeuren op verschillende schaalniveaus: pand-, buurt- en kwartierniveau.

Opdrachtgever:

stad Brugge

Team: 

Jaar:

2019 - 2020

Atelier Romain - Forest - Bressers Architecten

beschrijving
bottom of page