top of page
noun-arrow-2601665.png

Beleidsplan Ruimte en Mobiliteit Herentals

Net zoals bij Sint-Martens-Latem, Puurs-Sint-Amands en Kasterlee is Atelier Romain ook werkzaam bij de opmaal van het Ruimtelijk Beleidsplan Herentals. Hiervoor werken we drie beleidskaders uit: verdichting, open ruimte en mobiliteit. Hiervoor werken we samen met SWECO, Kenter en Endeavour.


Beleidsplan Ruimte en Mobiliteit omvat een duurzame, consistente ruimtelijke visie voor het volledige grondgebied dat als kader en houvast zal dienen voor het toekomstig ruimtelijk beleid in de stad.


De dynamische benadering waarmee we de ruimte in Herentals bekijken, kan gezien worden in het concept van systeemdenken. Hierbij bekijken we de ruimtelijke structuur als één systeem dat in continue ontwikkeling is. We herleiden uitdagingen niet tot een geïsoleerd probleem om een specifieke oplossing te formuleren maar kijken naar de verschillende uitdagingen die zich in het hele systeem bevinden en zoeken strategieën en ingrepen die verschillende uitdagingen samen kunnen aangaan. Zo houden we blijvend rekening met de invloeden die stedelijke dynamieken (zoals lokale economie, landbouw, natuur, ...) op elkaar uitoefenen.

Opdrachtgever:

Stad Herentals

Team: 

Jaar:

2021 - ...

Atelier Romain - SWECO - Kenter - Endeavour

beschrijving
bottom of page