top of page
DSC_0473_lt
DSC_0479_lt
landbouw_UR-architects
collage_UR-architects
DSC_0471_lt

Pilootproject Productief Landschap De Kijfelaar

De pilootprojecten Productief Landschap zijn het resultaat van een samenwerking tussen de Vlaams Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, het Team Vlaams Bouwmeester, het ILVO, het departement Landbouw en Visserij en Ruimte Vlaanderen. Deze pilootprojecten willen een productief landschap creëren waarbij productie, energiedelen, natuur, recreatie, biodiversiteit en vergroening de Vlaamse open ruimte ondersteunen en ontwikkelen, eerder dan ze te verdelen en eenzijdig
op te eisen.

Boris Huyghebaert werd aangesteld om de taak van projectregie op zich te nemen voor het project De Kijfelaar. De projectregisseur is de spilfiguur op projectniveau in het traject dat loopt vanaf opdrachtformulering, over masterplan tot definitief ontwerp. Ze is het communicatieve scharnierpunt en de verantwoordelijke voor het proces dat leidt naar een realiseerbaar project. 

Het team UR architects - Monnikenlab - Coopburo werd als ontwerpteam aangesteld.

Via dit pilootproject willen we alvast een innovatietraject aanzetten en uittesten rond herbruik van hoeves, collectief boeren en herdenken van het traditionaal vastgoedmodel. Dit traject moet een voorbeeld worden voor andere bedrijven, ruimtes, gewoontes, waarbij ervaringen en geleerde lessen gedeeld zullen worden. Basisuitgangspunt is dat een gezamenlijke aanpak zowel landbouweconomische, ecologische als landschappelijke meerwaarden kan opleveren. 


 

bottom of page