top of page
20200106_situering projectgebieden Oosta
20191105_Oude Bareel_ontwerpprincipes -
20191218_Oude Bareel_ontwerpprincipes -
20191107_water-01
20191107_groen-01
20191022_115439

Oude Bareel Sint-Amandsberg

 

In de wijk Oude Bareel, behorende tot Sint-Amandsberg, staan de komende jaren heel wat projecten op til. De stad Gent initieert een gezamenlijk traject voor de ontwikkeling van een integrale visie over de vier nabijgelegen deelgebieden in de wijk. Tijdens een co-creatieve week worden de deelgebieden vanuit een duurzame geïntegreerde visie op de wijk benaderd. De charette heeft tot doel om duurzame integrale concepten te definiëren die ruimtelijk worden afgetoetst aan de hand van ontwerpend onderzoek en vervolgens leiden tot gedragen masterplannen.

 

Atelier Romain – GRAS hanteert een diepgaande analyse van het landschappelijk fysisch systeem als basis voor toekomstige ontwikkeling. Het activeren en optimaal benutten van de open ruimte dat tot diep in de wijk doordringt betekent een enorme troef voor de wijk. Het ontwerpteam besteed hierbij aandacht aan meer ruimte voor beleefbaar groen, een sterke doorwaadbaarheid via trage wegen gericht op een duurzame mobiliteitsbeweging, een kwalitatieve  inpassing van nieuwe ontwikkelingen, ruimte voor nieuwe voorzieningen voor de buurt en aandacht voor publieke ruimte.

bottom of page