top of page
3D_ Atelierwoningen 4-01
sfeerbeeld_lt
BASISKAART 3D_scenario1b_lt
20180808_Scenario_3Dmodel_lt

Ontwerpmatig onderzoek

Romain maakt inrichtingsplannen voor wijken of dorpscentra, regionale plannen, complexe ruimtelijke interventies, beeldkwaliteitsplannen en erfgoedbeheersplannen als de context historisch is. Ontwerpmatig onderzoek wordt gehanteerd om diverse toekomstbeelden uit te werken en te bespreken met stakeholders. Romain denkt en werkt mee op de bebouwde en de open ruimte.

 

Romain helpt opdrachtgevers om de haalbaarheid van scenario’s te doorgronden en te becijferen en is bewust bezig met het visualiseren van de verschillende ontwerpmatige oplossingen. Dit gaat van schema’s om principes duidelijk te stellen tot uitgewerkte plannen of (digitale)maquettes.

bottom of page