top of page
LARGE-02
SLOOP_RENOVATIE_INTEGRATIE-03
3_types_ruimte_
Schema_Afweging
L-M-S-prent-01-01
foto_optie2
foto_optie1

Onderzoek en afwegingskader voor niet-agrarisch hergebruik van landbouwinfrastructuren

 

Niet-agrarisch hergebruik van landbouwinfrastructuren is een gekend probleem binnen zowel de ruimtelijke ordening als de landbouwsector. Het landbouwlandschap in Vlaanderen wordt in toenemende mate versnipperd en de oorzaak van deze versnippering is niet eenduidig. De vele claims op de onbebouwde ruimte resulteert in een kwetsbaar landbouwgebied.

Mede verantwoordelijk voor deze negatieve tendens, is het behoud van infrastructuren gecombineerd met het zonevreemd gebruik ervan. Door deze -vaak grootschalige- gebouwen te behouden en opnieuw te benutten voor functies die strikt genomen geen noodzaak hebben tot deze ligging in landbouwgebied, blijft het ruimtebeslag niet alleen behouden maar geeft het ook aanleiding tot bijkomend ruimtebeslag.

In opdracht van Provincie Antwerpen werkte Atelier Romain een afwegingskader uit dat de beoordeling van dergelijke zonevreemde functiewijzigingen ondersteunt. Tegelijk vormt het afwegingskader een hulpmiddel bij de opmaak van RUP’s en kan het lokale gemeenten helpen bij de opmaak van beleidsplannen en -kaders omtrent open ruimte en landbouw.

Het afwegingskader maakt gebruik van uiteenlopende indicatoren om ruimtelijke differentiatie te bewerkstelligen. Op deze manier zorgt het afwegingskader ervoor dat slechts die functiewijzigingen worden overwogen welke op een te verantwoorden locatie gelegen zijn. Gezien de hedendaagse praktijk is het onderzoek voornamelijk gericht op de heterogene gebieden, waar dergelijke vraagstukken vaak problematisch zijn. Het onderzoek en het afwegingskader wil ook in deze situaties een houvast betekenen.

Opdrachtgever: Provincie Antwerpen

Jaar: 2019-2020

bottom of page