top of page
afbeeldingen3
afbeeldingen2
afbeeldingen4
02-01
03-01
01-01

Buurtontwikkelingsvisie Runkst - Hasselt

De wijk Runkst kende de afgelopen 10 jaar een sterke bevolkingsgroei. De wijk typeert zich omwille van haar heterogeen publiek, haar rol als aankomstwijk voor nieuwkomers in de stad, haar ligging nabij het stadscentrum en relatieve betaalbaarheid voor het wonen. Om een antwoord te bieden op verschillende ruimtelijk-maatschappelijke uitdagingen is er de laatste jaren al heel wat ontwikkeld en staan er ook heel wat projecten gepland in de wijk.

Om er voor te zorgen dat al deze ontwikkelingen op een duurzame manier bijdragen tot het verbeteren van de leefkwaliteit in de buurt is er nood aan een overkoepelend ruimtelijk kader. Daarom laat het bestuur van de stad Hasselt een buurtontwikkelingsvisie voor Runkst opmaken. Met deze visie willen we ruimtelijke samenhang creëren tussen bestaande en toekomstige projecten in de wijk.

De eerste van het onderzoek bestaat uit een analyse van de wijk. Uit socio-demografisch en ruimtelijk onderzoek wordt de rol van Runkst binnen Hasselt bepaald en detecteren we de ruimtelijke kansen en knelpunten specifiek voor de wijk. Deze kansen en knelpunten worden onderverdeeld in vier zogenoemde wijktehema’s die Runkt definiëren. Na het formuleren van de kansen en knelpunten worden binnen dezelfde thema’s wijkbrede ambities geformuleerd. Deze ambities zijn strategisch van aard en geven een doel naar de wijk waarin Runkst kan evolueren op korte, middellange en lange termijn.

Parrallel met de uiteenzetting van deze wijkbrede ambities, worden hefboomplekken gedetecteerd waar opportuniteiten liggen om integraal invulling te geven aan de wijkbrede ambities. De geselecteerde hefboomplekken worden eveneens gescreend op kansen en knelpunten gekoppeld aan de wijkthema’s. In de huidige fase verrichten we ontwerpend onderzoek op elke hefboomplek waarbij we verschillende scenario's maken. 

Het team Atelier Romain – Endeavour voert dit onderzoek met een intensieve wisselwerking met de Stad Hasselt. Daarnaast zullen infomarken worden georganiseerd om ook de buurtbewoners van Runkst te betrekken in dit proces.

bottom of page