top of page
Voorblad-01
3D_de productieve citadel_fin_v2
Samenvatting poster
DiestCitadel_Materialen_MFA_v02_SU (1)
DiestCitadel_Voedsel_MFA_v04_NS
DiestCitadel_Water_MFA_v03_SU
IMG_2088
IMG_2041

Conceptstudie Citadel Diest

In 2011 verliet het eerste bataljon parachutisten de site van de citadel in Diest. De stad kocht de site over van Defensie en wil deze nu laten uitgroeien tot een vernieuwend en initiërend fundament van de nieuwe stedelijke energie- en klimaatstrategie.

Samen met Metabolic grijpt Atelier Romain de kans om via een uitgebalanceerde co-creatieve onderzoeksaanpak toe te werken naar een holistisch duurzaam en circulair ecosysteem voor de citadel. Via de ‘Urban Metabolism Scan’ worden de invoer, het verwerken en de uitgifte van de verschillende stromen (water, energie, materialen, afval, etc.) in het stedelijk gebied onderzocht. Hand in hand hiermee wordt ook de stedelijke context in kaart gebracht en wordt grote aandacht besteed aan de ruimtelijke kenmerken en culturele waardes van de citadel en hoe deze kunnen bijdragen aan een doordachte energiestrategie.

Dergelijk ‘systeemdenken’, waarbij data-analyse de basis vormt laat ons toe een holistische en innovatieve (energie)strategie te formuleren en zo de citadel om te vormen tot een actief en productief deel van de maatschappij.


 

Opdrachtgever: Stad Diest

In samenwerking met: Metabolic

Jaar: 2020-2021

bottom of page