top of page
website_lt
website5_lt
website2_lt
website3_lt
website4_lt

Screenen en actualiseren van de bijzondere plannen van aanleg in Aalst

Bijzondere plannen van aanleg (kortweg BPA’s) staan al te vaak de uitvoering van vernieuwde ambitieuze visies en duurzame ontwikkelingen in de weg. Met hun hoge graad van detaillering en gebrek aan visie houden zij veelal een weinig dense structuur in stand, verhinderen functieverweving, blokkeren hedendaagse bouwwijzes en bovendien genereren zij een grote administratieve last bij zowel  lokale overheden als bij burgers.

Atelier Romain heeft samen met Publius advocaten in opdracht van de stad Aalst een screeningsmethodiek ontwikkeld waarin de knelpunten en kansen binnen de BPA’s worden in beeld gebracht  en waarbij vanuit een  bredere visie op stadsontwikkeling voorstellen worden gedaan om de verouderde voorschriften aan te passen/op te heffen zodat de BPA’s opnieuw een kader kunnen vormen voor slimme verdichting, ontpitting van binnengebieden, mixen van woonvormen, verweving van functies, etc. De voorstellen bieden niet alleen meer flexibiliteit, ze zijn ook strategisch en rechtszeker.

Na de screening kunnen de BPA’s herzien worden zonder dat hiervoor persé een ruimtelijk uitvoeringsplan hoeft opgemaakt worden. In de methodiek van Atelier Romain wordt namelijk maximaal gebruik gemaakt van de oplossingsinstrumenten die de recente codexwijziging aanreikt (o.a. art. 7.4.4/1 VCRO) en in voege zijn sinds begin 2018. Een herziening kan niet alleen snel gebeuren (duurtijd ca. 6 maanden) maar is ook kosten besparend in vergelijking met de opmaak van een ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP).

Datum: 2017-2018

bottom of page